• Dobierz odpowiedni olej

Symbole na opakowaniu

 

Klasyfikacja API (American Petroleum Institute, Amerykański Instytut Nafty) to pochodząca z USA, dwuliterowa klasyfikacja, określająca poziom jakości oleju silnikowego oraz rocznik pojazdu, do którego jest przeznaczony.

 

 

 

 


Klasa API

Status

Zastosowanie

 

SN

obowiązująca

Najnowsza specyfikacja, weszła w życie w 2010r do benzynowych silników aut osobowych.

 

S

I

L

N

I

K

I


B

E

N

Z

Y

N

O

W

E

SM

obowiązująca

Wprowadzona 30 listopada 2004. Do wszystkich aktualnie produkowanych silników. Oleje SM posiadają wyższą niż dotychczasowe odporność na utlenianie, lepszą ochronę przed zużyciem i właściwości niskotemperaturowe.

SL

obowiązująca

Do wszystkich aktualnie silników. Oleje SL redukują formowanie osadów wysokotemperaturowych i konsumpcje oleju.

SJ

obowiązująca

Do silników wyprodukowanych w 2001 i starszych.

SH

przestarzała*

Do silników wyprodukowanych w 1996 i starszych.

*Ważna w kombinacji z aktualnie obowiązującą klasą C

SG

przestarzała

Do silników wyprodukowanych w 1993 i starszych.

SF

przestarzała

Do silników wyprodukowanych w 1988 i starszych.

SE

przestarzała

Do silników wyprodukowanych w 1979 i starszych.

SD

przestarzała

Do silników wyprodukowanych w 1971 i starszych.

SC

przestarzała

Do silników wyprodukowanych w 1967 i starszych.

SB

przestarzała

Do starszych silników. Używać tylko w przypadku wyraźnych zaleceń producenta silnika.

SA

przestarzała

Do starszych silników, brak sprecyzowanych właściwości. Używać tylko w przypadku wyraźnych zaleceń producenta silnika.

 

CJ-4

obowiązująca

CJ-4 – Najnowsza klasa wprowadzona pod koniec 2006 roku z przeznaczniem do smarowania silników Diesla o podwyższonej czystości spalin wyposażonych w fi ltry cząsek (DPF) lub układy recyrkulacji spalin (EGR) i przy stosowaniu paliwa o najniższej zawartości siarki – poniżej 15 ppm. W przypadku paliwa o wyższej zawartości siarki zaleca się skracanie okresu wymiany oleju.

S

I

L

N

I

K

I

 

D

I

E

S

L

A

CI-4

obowiązująca

Wprowadzona w 2002 roku. Do wysokoobrotowych, 4-ro suwowych silników spełniających amerykańskie normy w zakresie emisji spalin z 2004. Do stosowania z olejem napędowym o zawartości siarki do 0,5% wagowo. Oleje CI-4 wspomagają stabilność pracy silników z systemem recyrkulacji gazów spalinowych. Mogą być używane zamiast olejów CD, CE, CF-4, CG-4 i CH-4.

CH-4

obowiązująca

Wprowadzona w 1998 roku. Do wysokoobrotowych, 4-ro suwowych silników spełniających amerykańskie normy w zakresie emisji spalin z 1998. Specjalnie opracowana do używania z olejem napędowym o zawartości siarki do 0,5% wagowo. Mogą być używane zamiast olejów CD, CE, CF-4 i CG-4.

CG-4

obowiązująca

Wprowadzona w 1995 roku. Do mocno obciążonych, wysokoobrotowych, 4-ro suwowych silników spełniających amerykańskie normy w zakresie emisji spalin z 1994. Do używania z olejem napędowym o zawartości siarki do 0,5% wagowo. Mogą być używane zamiast olejów CD, CE i CF-4.

CF-4

obowiązująca

Wprowadzona w 1990 roku. Do wysokoobrotowych, 4-ro suwowych silników, również z turbodoładowaniem. Mogą być używane zamiast olejów CE.

CF-2

obowiązująca

Wprowadzona w 1994 roku. Do mocno obciążonych, 2-suwowych silników Diesla. Mogą zastępować olej CD-II.

CF

obowiązująca

Wprowadzona w 1994 roku. Do stosowania w silnikach terenowych z wtryskiem pośrednim i innych silnikach Diesla używających oleju napędowego z zawartością powyżej 0,5% siarki wagowo. Może zastępować olej w klasie CD.

CE

przestarzała

Wprowadzona w 1987 roku. Do wysokoobrotowych, 4-ro suwowych silników, również z turbodoładowaniem. Może zastępować oleje w klasie CC i CD.

CD-II

przestarzała

Wprowadzona w 1987 roku. Do 2-suwowych silników Diesla.

CD

przestarzała

Wprowadzona w 1955 roku. Do niektórych silników wolnossących i turbodoładowaniem.

CC

przestarzała

Do silników wprowadzonych przed 1961.

CB

przestarzała

Do średnio obciążonych silników wprowadzonych w latach 1949-1960.

CA

przestarzała

Do lekko obciążonych silników wprowadzonych w latach 1940-1959.

 

 

 

 

Aby ułatwić właściwy dobór i zastosowanie oleju silnikowego pod względem lepkości, opracowana została klasyfikacja lepkościowa SAE (Society of Automotive Engineers).

 

 


Klasa lepkości SAE

Lepkość niskotemperaturowa CSS

Lepkość niskotemperaturowa BPT

Lepkość kinematyczna 1000C cSt

HTHS w 1500C, 106 s-1


max cP

0C

max cP

0C

min

max

min cP

OW

6200

-35

60’000

-40

3,85W

6600

-30

60’000

-35

3,810W

7000

-25

60’000

-30

4,115W

7000

-20

60’000

-25

5,620W

9500

-15

60’000

-20

5,625W

13000

-10

60’000

-15

9,320

5,6

< 9,3

2,6

30

9,3

< 12,5

2,9

40

12,5

< 16,3

2,9/3,7

50

16,3

< 21,9

3,7

60

21,9

< 26,1

3,7

 

 

 

 

ACEA (Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles) w tłumaczeniu na język polski oznacza Asocjacja Europejskich Konstruktorów Samochodowych. Klasyfikacja ACEA zastąpiła wcześniejsze i nieważne już normy CCMC (Komitet Konstruktorów Wspólnego Rynku). Normy ACEA określają specyfikacje, oparte na testach wykonywanych na silnikach europejskich konstruktorów samochodów.

 


ACEA – KLASA A/B - OLEJE DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH I LEKKICH SILNIKÓW DIESEL

A1/B1

Przeznaczone do silników benzynowych i wysokoprężnych, w których używa się olejów o niskim współczynniku  tarcia i niskiej lepkości, gdzie lepkość HTHS wynosi 2,6 – 3.5 mPas.

A3/B3

Stabilne oleje o stałym wskaźniku lepkości i wysokich parametrach do silników benzynowych i wysokoprężnych o wydłużonym przebiegu między wymianami oleju i w trudnych warunkach eksploatowania.

A3/B4

Stabilne oleje o stałym wskaźniku lepkości i wysokich parametrach do silników benzynowych i silników Diesla  z wtryskiem bezpośrednim. Nadają się także do tych silników, w których zaleca się użycie klasy A3/B3.

A5/B5

Stabilne oleje o stałym wskaźniku lepkości i wysokich parametrach do silników benzynowych i wysokoprężnych o wydłużonym przebiegu między wymianami oleju, korzystających z olejów o niskim współczynniku tarcia i niskiej lepkości, gdzie lepkość HTHS wynosi 2,9 – 3,5 mPas.ACEA – KLASA C - OLEJE LOW SAPS DO SAMOCHODOW OSOBOWYCH

C1

Stabilne oleje o stałym wskaźniku lepkości i wysokich parametrach. Przeznaczone do pracy w silnikach wyposażonych w katalizatory, jak również do silników benzynowych i wysokoprężnych posiadających fi ltr cząstek stałych DPF i trójfunkcyjny (trójdrożny) katalizator TWC, w których wymaga się olejów klasy SAPS o niskim współczynniku tarcia i niskiej lepkości (o lepkości HTHS wyższej niż 2,9 mPas). Oleje te wydłużają żywotność filtra DPF i katalizatora TWC, oszczędzają paliwo i mają najniższy poziom popiołu (SAPS).

C2

Stabilne oleje o stałym wskaźniku lepkości i wysokich parametrach, przeznaczone do silników benzynowych i wysokoprężnych wyposażonych w katalizator, fi ltr cząstek stałych i katalizator trójfunkcyjny (trójdrożny), kiedy wymaga się olejów klasy SAPS, o niskim współczynniku tarcia i niskiej lepkości (o lepkości HTHS wyższej niż 2,9 mPas). Oleje te wydłużają żywotność fi ltra DPF i katalizatora TWC oraz oszczędzają paliwo. Charakteryzują się również obniżonym poziomem popiołu (SAPS).

C3

Stabilne oleje o stałym wskaźniku lepkości i wysokich parametrach, przeznaczone do silników wyposażonych w katalizator, jak również do silników benzynowych i wysokoprężnych z fi ltrem cząstek stałych z katalizatorem trójfunkcyjnym (trójdrożnym). Oleje te wydłużają żywotność filtra DPF i katalizatora TWC. Mają obniżony poziom popiołu (SAPS). Bez wymogu HTHS.

C4

C4 – Stabilne oleje o stałym wskaźniku lepkości i wysokich parametrach, przeznaczone do silników wyposażonych w katalizator, jak również do silników benzynowych i wysokoprężnych z filtrem cząstek stałych i z katalizatorem trójfunkcyjnym (trójdrożnym). Oleje te wydłużają żywotność fi ltra DPF i katalizatora TWC. Mają obniżony poziom popiołu (SAPS). Z wymogiem HTHS 3,5 mPas.


ACEA -KLASA E- OLEJE DO SILNIKOW WYSOKOPRĘŻNYCH UŻYWANYCH

W SAMOCHODACH CIĘŻAROWYCH

E4

Stabilne, odporne na ścinanie oleje, zapewniające bardziej skuteczną kontrolę nad czystością tłoków, zużyciem, poziomem sadzy i stabilnym smarowaniem niż oleje E3. Zalecane do stosowania w wysokozaawansowanych silnikach Diesla, spełniających wymagania emisji spalin Euro 1, Euro 2 i Euro 3 i pracujących w bardzo trudnych warunkach. Pozwalają na wydłużone okresy między wymianami, o ile jest to zalecane przez producenta silnika.

E5

Stabilne, odporne na ścinanie oleje, zapewniające skuteczną kontrolę nad czystością tłoków i wybłyszczaniem. Zapewniają udoskonalona kontrolę nad zużyciem i osadami w turbodoładowaniu, poziomem sadzy i stabilnym smarowaniem w porównaniu z olejami E3. Zalecane do stosowania w wysoko zaawansowanych silnikach Diesla, spełniających wymagania emisji spalin Euro 1, Euro 2 i Euro 3 i pracujących w trudnych warunkach.

E6

E6 – Stabilne oleje o stałym wskaźniku lepkości, o doskonałych parametrach zapewniających czystość tłoków, chroniące przed zużyciem mechanicznym i osadami sadzy, a jednocześnie o doskonałej smarowności. Rekomendowane do nowoczesnych silników Diesla, spełniających normy czystości spalin EURO 1, EURO 2, EURO 3 i EURO 4, użytkowanych w trudnych warunkach i przy wydłużonych przebiegach bez wymiany oleju. Odpowiednie do silników z filtrem cząstek stałych lub też bez niego, a także do niektórych silników z EGR oraz niektórych silników z systemami SCR i NOx. Oleje klasy E6 rekomendowane są do silników z filtrem cząstek stałych, w których planowane jest użytkowanie paliwa o niskiej zawartości siarki

(max 50 ppm).

E7

Stabilne oleje o stałym wskaźniku lepkości, które zapewniają wyjątkowo skuteczną ochronę i czystość tłoków oraz zapobiegają zużyciu gładzi cylindrów. Ponadto charakteryzuje je doskonała ochrona silnika przed przedwczesnym zużyciem, gromadzeniem się sadzy w instalacji turbodoładowania, kontrola poziomu zanieczyszczeń i doskonała smarowność. Zalecane do nowoczesnych silników Diesla, spełniających normy czystości spalin EURO 1, EURO 2, EURO 3 i EURO 4, użytkowanych w trudnych warunkach i przy wydłużonych przebiegach bez wymiany oleju. Odpowiednie do silników, których nie wyposażono w filtr cząstek stałych, a także do większości silników z EGR oraz większości silników z systemami SCR i NOx.

E9

Stabilne oleje o stałym wskaźniku lepkości, które zapewniają wyjątkowo skuteczną ochronę i czystość tłoków oraz zapobiegają zużyciu gładzi cylindrów. Ponadto charakteryzuje je doskonała ochrona silnika przed przedwczesnym zużyciem, gromadzeniem się sadzy w instalacji turbodoładowania, kontrola poziomu zanieczyszczeń i doskonała smarowność. Zalecane do nowoczesnych silników Diesla, spełniających normy czystości spalin EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 i EURO 5, użytkowanych w trudnych warunkach i przy wydłużonych przebiegach bez wymiany oleju. Odpowiednie do silników, których nie wyposażono w filtr cząstek stałych, a także do większości silników z EGR oraz większości silników z systemami SCR i NOx, zalecany do stosowania w połączeniu z użyciem oleju napędowego o niskiej zawartości siarki.
KLASYFIKACJA ILSAC - KLASYFIKACJE ZE WZGLĘDU NA OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA

LSAC GF-2

Klasyfikacja oszczędnościowa ILSAC GF-2 (powiązana z Klasyfikacją API SJ), w której punktem odniesienia jest olej syntetyczny 5W-30. W ramach nowej klasyfikacji określono próg oszczędności dla poszczególnych klas lepkości.

SAE 0W-20 i 5W-20 – oszczędność min. 1,4%

SAE 0W-30/40 i 5W-30/40/50 – oszczędność min. 1,1%

SAE 10W-XX i inne oleje – oszczędność min. 0,5%

Czyli im olej o niższej lepkości, tym większa oszczędność paliwa.

ILSAC GF-3

Klasyfikacja oszczędnościowa ILSAC GF-3 (powiązana z klasyfikacja API SM), w której punktem odniesienia jest ten sam olej syntetyczny 5W-30. Zakresy oszczędności paliwa policzono tu w odniesieniu do tych samych klas lepkości co we wcześniejszej klasyfikacji ILSAC GF-2.

SAE 0W-20 i 5W-20 – oszczędność min. 2,0%

SAE 0W-30 i 5W-30 – oszczędność min. 1,6%

SAE 10W-30 i inne oleje – oszczędność min. 0,9%

ILSAC GF-4

Klasyfikacją oszczędnościową ILSAC GF-4 (powiązana z klasyfikacją API SM) , w której punktem odniesienia jest ten sam olej syntetyczny 5W-30. Zakresy oszczędności paliwa policzono tu w odniesieniu do tych samych klas lepkości co we wcześniejszej klasyfikacji ILSAC GF-3.

SAE 0W-20 i 5W-20 – oszczędność min. 2,3%

SAE 0W-30 i 5W-30 – oszczędność min. 1,8%

Inne oleje – oszczędność min. 1,1%


NORMY PRODUCENTÓW SAMOCHODÓW

Norma WV


VW 500 00

Oleje lekkiego biegu do silników benzynowych i wolnossących silników Diesla. Wyłącznie oleje klasy SAE 0W-XX, 5W-XX i 10W-XX. Po 10/91 oleje XX>40 nie są już uwzględniane.

VW 501 01

Konwencjonalne oleje silnikowe o wszechstronnym zastosowaniu bez właściwości oleju lekkiego biegu do silników benzynowych i wolnossących silników Diesla.

VW 502 00

Oleje lekkiego biegu do silników benzynowych pracujących w trudnych warunkach.

VW 503 00

Norma dla silników benzynowych w samochodach osobowych z przedłużonym okresem między wymianami (WIV: 30 000 km, 2 lata). Przewyższa wymagania 502 00 (HTHS 2,9 mPas).

VW 503 01

Norma dla olejów do doładowanych silników benzynowych w samochodach osobowych z przedłużonym okresem między wymianami (WIV, np. Audi S3, TT; HTHS>3,5 mPas

VW 504 00

Nowa norma dla pojazdów z systemem Longlife. Do silników benzynowych i Diesla łącznie z silnikami Diesla wyposażonymi w filtry cząstek stałych bez dodatku paliwa.

VW 505 00

Wielosezonowy olej silnikowy do silników Diesla z i bez turbodoładowania

VW 505 01

Wielosezonowy olej silnikowy specjalnie dla silników Diesla z pompowtryskiwaczami

VW 506 00

Norma do silników Diesla z przedłużonym okresem między wymianami (WIV: 50 000 km, 2 lata, HTHS 2,9 mPas).

VW 506 01

Norma dla silników Diesla z pompowtryskiwaczami z przedłużonym okresem między wymianami (WIV).

VW 507 00

Nowa norma VW dla pojazdów z systemem Longlife. Do silników benzynowych, silników Diesla, łącznie z silnikami Diesla z systemem cząstek stałych bez dodatku paliwa.

MB


MB 228.1

Oleje silnikowe o wszechstronnym zastosowaniu do doładowanych silników Diesla

MB 228.3

Oleje silnikowe SHPD do wysoko-doładowanych silników Diesla, wydłużony okres wymiany oleju do 45 000 km.

MB 228.5

Oleje silnikowe UHPD (Ultra-High-Performance-Diesel) do wysoko-doładowanych silników Diesla, wydłużone okresy wymiany oleju w Light Duty do 45 000 km. W klasie Heavy Duty możliwy jest okres wymiany oleju do 160 000 km (wg wskazań Service-Intervall).

MB 228.51

Oleje silnikowe UHPD wg MB 228.5 ze szczególnymi wymaganiami dotyczącymi filtra cząstek stałych do silników Euro IV.

MB 229.1

Oleje silnikowe do samochodów osobowych (silniki benzynowe i Diesla). Podwyższone wymagania w stosunku do ACEA A2-96/A3-96 i B2-96/B3-96.

MB 229.3

Oleje silnikowe do samochodów osobowych.

MB 229.31

Oleje silnikowe do samochodów osobowych z filtrem cząstek stałych (silniki Diesla).

MB 229.5

Oleje silnikowe do samochodów osobowych z wydłużonymi okresami wymiany olejów (20 000 km), obniżona emisja substancji szkodliwych.

OPEL


GM-LL-A-025 

Oleje silnikowe do samochodów osobowych z silnikami benzynowymi, energooszczędne.

GM-LL-B-025 

Oleje silnikowe do samochodów osobowych z silnikami Diesla, energooszczędne.

BMW


BMW Spezialöl -

Oleje silnikowe do silników benzynowych, rok budowy przed 1998, lub silników Diesla.

BMW Longlife-98 

Oleje silnikowe do silników benzynowych, rok budowy - od roku 1998

BMW Longlife-01 

Oleje silnikowe do silników benzynowych, rok budowy - od września 2001.

BMW Longlife-01 FE 

Oleje silnikowe dla określonych silników benzynowych, rok budowy od 2001.

BMW Longlife-04 

Oleje silnikowe dla określonych silników, rok budowy od 2004

FORD


WSS-M2C 912-A1 

Oleje silnikowe do samochodów osobowych z silnikami benzynowymi i silnikami Diesla, poza 1,9 TDI Diesel (Ford Galaxy) i 1,4 TDCI (Ford Fiesta).

WSS-M2C 913-A

Oleje silnikowe do samochodów osobowych z silnikami benzynowymi i silnikami Diesla, poza 1,9 TDI Diesel (Ford Galaxy) i 1,4 TDCI (Ford Fiesta).

WSS-M2C 913-B 

Oleje silnikowe do silników 1,4 TDCI (Ford Fiesta).

WSS-M2C 917-A

Oleje silnikowe do silników Diesla 1,9 TDI (Ford Galaxy).

 

ioleje.pl na Facebooku
Copyright © 2018 Novenus Sp. z o.o. Sp.K. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie sklepu: Internet Plus Częstochowa - strony internetowe