NOWE ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR VAT DO PARAGONÓW

NOWE ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR VAT DO PARAGONÓW

Szanowni Klienci, 

Od dnia 01.01.2020, zgodnie z art. 106b ust. 5 znowelizowanej ustawy od VAT, kiedy dokonujemy sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, istnieje możliwość wystawienia faktury do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie dokumentującym sprzedaż został zamieszczony NIP nabywcy. Oznacza to, że sprzedawcy nie mogą wystawiać faktur VAT „na firmę” do paragonów fiskalnych, na których nie widnieje nr NIP przedsiębiorcy. Jeśli chcecie / planujecie Państwo otrzymać fakturę VAT prosimy obligatoryjnie podawać nr NIP. Wystawienie faktury VAT do paragonu bez numeru NIP nie będzie możliwe od 01.01.2020, zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi.