PROMOCJA - CZYSTE SZYBY Z EUROLEM

PROMOCJA - CZYSTE SZYBY Z EUROLEM

CZYSTE SZYBY Z EUROLEM

 

REGULAMIN PROMOCJI:

 

 1. Organizatorem promocji „Czyste szyby z Eurolem” zwanej dalej „Promocją” jest Novenus Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie, ul. Białołęcka 233A, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja polega na dodawaniu zapachu koncentratu letniego płynu do spryskiwaczy do olejów Eurol sprzedawanych w opakowaniach 4 i 5 litrów:

 

Koncentraty będą dodawane wg zasady: 1 opakowanie koncentratu za każde zakupione opakowanie oleju Eurol o pojemności 4 lub 5 litrów. 

 

 1. Dodawane prezenty będą rozliczane na dokumentach sprzedaży w następujący sposób: wyjściowa cena zakupionego towaru będzie pomniejszona o 1PLN brutto za każdy dodany w promocji zapach. Dodatkowo na dokumencie sprzedaży pojawią się odpowiednie pozycje, równoważące przyznane ulgi w cenie wyjściowej, tj: Koncentrat letniego płynu Eurol w cenie 1 PLN brutto, lub jego wielokrotność.
 2. W przypadku zwrotu towaru pełnowartościowego bez podania przyczyny, który przysługuje konsumentom korzystającym z dostawy kurierem w ciągu 14 dni, osoba która skorzystała z promocji zobowiązana jest do zwrotu otrzymanego gratisu w stanie nienaruszonym. W przypadku niezwrócenia gratisu lub zwrócenia go w stanie naruszonym lub uszkodzonym, Klient otrzyma zwrot pieniędzy za zwrócony towar pomniejszony o cenę detaliczną gratisu na dzień otrzymania przesyłki zwrotnej.
 3. Promocja rozpoczyna się z dniem 15.07.2019 r., a jej zakończenie następuje z dniem 30.09.2019 r. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji przed czasem.
 4. Informacje o promocji wraz z regulaminem dostępne są na stronie internetowej www.ioleje.pl
 5. Warunkiem skorzystania z promocji jest posiadanie konta na stronie sklepu internetowego www.ioleje.pl
 6. Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające konto w sklepie internetowym www.ioleje.pl
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez Organizatora
 8. Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać na piśmie do Organizatora promocji pod adresem: SKLEP IOLEJE.PL, ul. Wileńska 7, 03-409 Warszawa z dokładnym opisem reklamacji i jej uzasadnieniem nie później niż do 18.10.2019 r.
 9. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji
 10. Przystępując do Promocji Uczestnik wyraża zgodę na treść regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich jego postanowień
 11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków Promocji