PROMOCJA MISTRZOWSKA REPSOL

PROMOCJA MISTRZOWSKA REPSOL

Szanowni Klienci,

Zachęcamy do wzięcia udziału w Mistrzowskiej Promocji Repsola. Tylko teraz, kupując min. 4 litry dowolnego oleju z serii Repsol Moto Racing, otrzymacie Państwo smar do łańcucha Repsol Moto Chain GRATIS! Poniżej znajduje się regulamin promocji:

PROMOCJA MISTRZOWSKA REPSOL

 

REGULAMIN PROMOCJI:

 

 1. Organizatorem promocji „Promocja Mistrzowska Repsol” zwanej dalej „Promocją” jest Novenus Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie, ul. Białołęcka 233A, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja polega na dodawaniu smaru do łańcucha Repsol Moto Chain do olejów silnikowych z serii Moto Racing. Smary Repsol Moto Chain będą dodawane wg zasady: 1 opakowanie smaru Repsol Moto Chain 400ml za każde zakupione 4 litry dowolnego oleju silnikowego z serii Repsol Moto Racing w opakowaniach 1L i 4L

 

 1. Dodawane prezenty będą rozliczane na dokumentach sprzedaży w następujący sposób: wyjściowa cena zakupionego towaru będzie pomniejszona o 1,23 PLN brutto za każdy dodany w promocji smar. Dodatkowo na dokumencie sprzedaży pojawią się odpowiednie pozycje, równoważące przyznane ulgi w cenie wyjściowej, tj: smar Repsol Moto Chain 400ml w cenie 1,23 PLN brutto, lub jego wielokrotność.
 2. W przypadku zwrotu towaru pełnowartościowego bez podania przyczyny, który przysługuje konsumentom korzystającym z dostawy kurierem w ciągu 14 dni, osoba która skorzystała z promocji zobowiązana jest do zwrotu otrzymanego gratisu w stanie nienaruszonym. W przypadku niezwrócenia gratisu lub zwrócenia go w stanie naruszonym lub uszkodzonym, Klient otrzyma zwrot pieniędzy za zwrócony towar pomniejszony o cenę detaliczną gratisu na dzień otrzymania przesyłki zwrotnej.
 3. Promocja rozpoczyna się z dniem 28.10.2019 r., a jej zakończenie następuje z dniem 30.11.2019 r. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji przed czasem.
 4. Informacje o promocji wraz z regulaminem dostępne są na stronie internetowej www.ioleje.pl
 5. Warunkiem skorzystania z promocji jest posiadanie konta na stronie sklepu internetowego www.ioleje.pl
 6. Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające konto w sklepie internetowym www.ioleje.pl
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez Organizatora
 8. Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać na piśmie do Organizatora promocji pod adresem: SKLEP IOLEJE.PL, ul. Wileńska 7, 03-409 Warszawa z dokładnym opisem reklamacji i jej uzasadnieniem nie później niż do 13.12.2019 r.
 9. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji
 10. Przystępując do Promocji Uczestnik wyraża zgodę na treść regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich jego postanowień
 11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków Promocji