PROMOCJA "START SEZONU Z REPSOLEM"

PROMOCJA "START SEZONU Z REPSOLEM"

Szanowni Klienci,

Zachęcamy do wzięcia udziału w Promocji START SEZONU Z REPSOLEM. Tylko teraz, kupując min. 4 litry oleju silnikowego Repsol Moto Sport 4T 10W40, otrzymacie Państwo smar do łańcucha Repsol Moto Chain GRATIS! Poniżej znajduje się regulamin promocji:

PROMOCJA „START SEZONU Z REPSOLEM”

REGULAMIN PROMOCJI:

1. Organizatorem promocji „Start sezonu z Repsolem” zwanej dalej „Promocją” jest Novenus Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie, ul. Białołęcka 233A, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Promocja polega na dodawaniu smaru do łańcucha Repsol Moto Chain do olejów silnikowych Repsol Moto Sport 4T 10W40. Smary Repsol Moto Chain będą dodawane wg zasady: 1 opakowanie smaru Repsol Moto Chain 400ml za każde zakupione 4 litry oleju silnikowego z serii Repsol Moto Sport 4T 10W40 w opakowaniach 1L i 4L

3. Dodawane prezenty będą rozliczane na dokumentach sprzedaży w następujący sposób: wyjściowa cena zakupionego towaru będzie pomniejszona o 1,23 PLN brutto za każdy dodany w promocji smar. Dodatkowo na dokumencie sprzedaży pojawią się odpowiednie pozycje, równoważące przyznane ulgi w cenie wyjściowej, tj: smar Repsol Moto Chain 400ml w cenie 1,23 PLN brutto, lub jego wielokrotność.

4. W przypadku zwrotu towaru pełnowartościowego bez podania przyczyny, który przysługuje konsumentom korzystającym z dostawy kurierem w ciągu 14 dni, osoba która skorzystała z promocji zobowiązana jest do zwrotu otrzymanego gratisu w stanie nienaruszonym. W przypadku niezwrócenia gratisu lub zwrócenia go w stanie naruszonym lub uszkodzonym, Klient otrzyma zwrot pieniędzy za zwrócony towar pomniejszony o cenę detaliczną gratisu na dzień otrzymania przesyłki zwrotnej.

5. Promocja rozpoczyna się z dniem 11.03.2020 r., a jej zakończenie następuje z dniem 30.04.2020 r. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji przed czasem.

6. Informacje o promocji wraz z regulaminem dostępne są na stronie internetowej www.ioleje.pl 5. Warunkiem skorzystania z promocji jest posiadanie konta na stronie sklepu internetowego www.ioleje.pl

7. Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające konto w sklepie internetowym www.ioleje.pl

8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez Organizatora

9. Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać na piśmie do Organizatora promocji pod adresem: SKLEP IOLEJE.PL, ul. Białołęcka 233A, 03-253 Warszawa z dokładnym opisem reklamacji i jej uzasadnieniem nie później niż do 15.05.2020 r.

10. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji

11. Przystępując do Promocji Uczestnik wyraża zgodę na treść regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich jego postanowień

12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków Promocji