PROMOCJA - ZAPACHY SMELLY OWL DO OLEJÓW REPSOL

PROMOCJA - ZAPACHY SMELLY OWL DO OLEJÓW REPSOL

ZAPACH SMELLY OWL DO OLEJÓW REPSOL

 

REGULAMIN PROMOCJI:

 

 1. Organizatorem promocji „Łagodna zima z Eurolem” zwanej dalej „Promocją” jest Novenus Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Warszawie, ul. Białołęcka 233A, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja polega na dodawaniu zapachu Smelly Owl do następujących referencji olejów Repsol: 

ELITE MULTIVALVULAS 10W40

ELITE COMPETICION 5W40 

ELITE L. LIFE 50700/50400 5W30

ELITE EVOLUTION LONG LIFE 5W30 

ELITE 50501 TDI 5W40

 

Zapachy będą dodawane wg zasady: 1 zapach za każde zakupione 4 litry oleju objętego promocją. Do promocji wliczają się zakupy w opakowaniach 1,4 i 5 litrów.

 

 1. Dodawane prezenty będą rozliczane na dokumentach sprzedaży w następujący sposób: wyjściowa cena zakupionego towaru będzie pomniejszona o 1PLN brutto za każdy dodany w promocji zapach. Dodatkowo na dokumencie sprzedaży pojawią się odpowiednie pozycje, równoważące przyznane ulgi w cenie wyjściowej, tj: zapach Smelly Owl w cenie 1 PLN brutto, lub jego wielokrotność.
 2. W przypadku zwrotu towaru pełnowartościowego bez podania przyczyny, który przysługuje konsumentom korzystającym z dostawy kurierem w ciągu 14 dni, osoba która skorzystała z promocji zobowiązana jest do zwrotu otrzymanego gratisu w stanie nienaruszonym. W przypadku niezwrócenia gratisu lub zwrócenia go w stanie naruszonym lub uszkodzonym, Klient otrzyma zwrot pieniędzy za zwrócony towar pomniejszony o cenę detaliczną gratisu na dzień otrzymania przesyłki zwrotnej.
 3. Promocja rozpoczyna się z dniem 15.05.2019 r., a jej zakończenie następuje z dniem 14.07.2019 r. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji przed czasem.
 4. Informacje o promocji wraz z regulaminem dostępne są na stronie internetowej www.ioleje.pl
 5. Warunkiem skorzystania z promocji jest posiadanie konta na stronie sklepu internetowego www.ioleje.pl
 6. Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające konto w sklepie internetowym www.ioleje.pl
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez Organizatora
 8. Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać na piśmie do Organizatora promocji pod adresem: SKLEP IOLEJE.PL, ul. Wileńska 7, 03-409 Warszawa z dokładnym opisem reklamacji i jej uzasadnieniem nie później niż do 30.04.2019 r.
 9. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji
 10. Przystępując do Promocji Uczestnik wyraża zgodę na treść regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich jego postanowień
 11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków Promocji