PROMOCJA ZIMOWA W IOLEJE.PL

PROMOCJA ZIMOWA W IOLEJE.PL

ZIMOWE PREZENTY OD iOLEJE.PL

 

Szanowni Klienci,

 

Zima w pełni, dlatego chcemy Państwu pomóc przetrwać tę najmniej lubianą porę roku. Aż do końca marca 2019 roku, do zakupów dokonanych w naszym sklepie będziemy dodawać zimowe prezenty: skrobaczkę do szyb, zimowe płyny do spryskiwacz oraz odmrażacze do szyb. Prezenty będą dodawane do zakupów o odpowiednich wartościach:

 

min. 100 PLN - Praktyczna skrobaczka do szyb

min. 150 PLN - Zimowy płyn do spryskiwaczy w opakowaniu 1L

min. 250 PLN - Zestaw: skrobaczka + płyn

min. 300 PLN – Zestaw: skrobaczka do szyb + płyn zimowy 1L + odmrażacz do szyb 750 ml

 

REGULAMIN PROMOCJI:

 

 1. Organizatorem promocji „Zimowe prezenty od  iOleje.pl” zwanej dalej „Promocją” jest Novenus Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Warszawie, ul. Białołęcka 233A, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja polega na dodawaniu prezentów do zakupów o określonej wartości:
 • min. 100 PLN brutto – skrobaczka do szyb
 • min. 150 PLN brutto - Zimowy płyn do spryskiwaczy w opakowaniu 1L
 • min. 250 PLN brutto - Zestaw: skrobaczka + płyn zimowy 1L
 • min. 300 PLN brutto – zestaw: skrobaczka + płyn zimowy 1L + odmrażacz do szyb 750 ml

 

Powyższe wartości obowiązują dla dowolnego asortymentu zakupionego w naszym sklepie.

 

 1. Dodawane prezenty będą rozliczane na dokumentach sprzedaży w następujący sposób: wyjściowa cena zakupionego towaru będzie pomniejszona o 1PLN brutto (dla jednego z prezentów: skrobaczka lub płyn zimowy 1L), o 2 PLN brutto (dla zestawu: skrobaczka i zimowy płyn do spryskiwaczy) lub o 3 PLN brutto (zestaw: skrobaczka + płyn zimowy 1L + odmrażacz do szyb 750 ml). Dodatkowo na dokumencie sprzedaży pojawią się odpowiednie pozycje, równoważące przyznane ulgi w cenie wyjściowej, tj: skrobaczka w cenie 1 PLN brutto, zimowy płyn do spryskiwaczy w cenie 1 PLN brutto, obydwie ww. pozycje dla klientów, którzy dokonają zakupu na kwotę powyżej 250 PLN lub zestaw: skrobaczka, płyn zimowy, odmrażacz w łącznej cenie 3 PLN brutto, przy zakupie towaru na ponad 300 PLN brutto.
 2. W przypadku zwrotu towaru pełnowartościowego bez podania przyczyny, który przysługuje konsumentom korzystającym z dostawy kurierem w ciągu 14 dni, osoba która skorzystała z promocji zobowiązana jest do zwrotu otrzymanego gratisu w stanie nienaruszonym. W przypadku niezwrócenia gratisu lub zwrócenia go w stanie naruszonym lub uszkodzonym, Klient otrzyma zwrot pieniędzy za zwrócony towar pomniejszony o cenę detaliczną gratisu na dzień otrzymania przesyłki zwrotnej.
 3. Promocja rozpoczyna się z dniem 29.01.2018 r., a jej zakończenie następuje z dniem 31.03.2019 r. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji przed czasem.
 4. Informacje o promocji wraz z regulaminem dostępne są na stronie internetowej www.ioleje.pl
 5. Warunkiem skorzystania z promocji jest posiadanie konta na stronie sklepu internetowego www.ioleje.pl
 6. Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające konto w sklepie internetowym www.ioleje.pl
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez Organizatora
 8. Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać na piśmie do Organizatora promocji pod adresem: SKLEP IOLEJE.PL, ul. Wileńska 7, 03-409 Warszawa z dokładnym opisem reklamacji i jej uzasadnieniem nie później niż do 30.04.2019 r.
 9. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji
 10. Przystępując do Promocji Uczestnik wyraża zgodę na treść regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich jego postanowień
 11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków Promocji