Składanie zamówień

  1. Zamówienia mogą być składane przez cały rok, niezależnie od pory dnia – 24 godziny na dobę.
  2. Zamówienia dokonuje się na produkty zgromadzone przez Klienta w „Koszyku”, poprzez wypełnienie znajdującego się na stronie formularza, zawierającego dane niezbędne do realizacji zamówienia. W znajdującym się w formularzu polu oznaczonym jako „Uwagi”, Klient może zawierać dodatkowe informacje, istotne dla realizacji zamówienia.
  3. Każde zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedawcę w postaci wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail. Wiadomość potwierdzająca zawiera rodzaj i ilość zamówionego towaru, ceny jednostkowe poszczególnych towarów, jak i łączną cenę zamówienia wraz z kosztami przesyłki. Ponadto, w zamówieniu Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji i określa prawdopodobną datę realizacji dostawy, uzależnioną od dostępności zamówionego towaru w magazynie. W razie stwierdzenia przez Klienta niezgodności przesłanych danych z prawidłowymi, Klient powinien powiadomić o tym Sprzedawcę telefonicznie pod podanym w niniejszym Regulaminie numerem telefonu lub odpowiedzieć na wiadomość zawierającą potwierdzenie, wskazując poprawne dane.
  4. Użytkownik ma możliwość zmiany parametrów złożonego przez siebie zamówienia do czasu, gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  5. Sklep www.ioleje.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową, za pośrednictwem dedykowanej firmy kurierskiej. Istnieje również możliwość odbioru osobistego zamówionych towarów w naszych sklepach (dane adresowe znajdują się w dziale KONTAKT.
  6. Zamówienia realizowane są w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, przy czym zamówienia dokonane w soboty, niedziele lub święta rozpatrywane będą w najbliższych dniach roboczych po w/w dniu.
  7. Ewentualne modyfikacje zamówienia po nadaniu przesyłki wiążą się z poniesieniem przez Klienta związanych z tym kosztów.
  8. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu na magazynie. W sytuacji, gdy towar będący przedmiotem zamówienia jest w danej chwili niedostępny w magazynie, Klient informowany jest o etapie i terminie realizacji zamówienia i może podjąć decyzję o modyfikacji zamówienia, anulowaniu zamówienia lub możliwości przesunięcia terminu dostawy.
  9. Sklep ioleje.pl zastrzega sobie prawo do odmowy bądź wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku wątpliwości co do faktycznej woli złożenia przez Klienta zamówienia z uwagi na niewłaściwe wypełnienie formularza zamówienia bądź w sytuacji, gdy z informacji zawartych w bazie danych Sprzedawcy wynika, że przy wcześniejszym zamówieniu Klient odmówił odbioru zamówionego towaru bądź zapłaty za dostarczony towar. W takim przypadku zamiast potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, Klient otrzyma powiadomienie o odmowie bądź wstrzymaniu realizacji zamówienia wraz z podaniem przyczyny.